Přidávám upřímný a otevřený vhled na problematiku celulitidy. Zaměříme se na to, kdy se celulitida nejčastěji objevuje a proč k tomu dochází. Celulitidě budeme rozumět lépe, když pochopíme její příčiny a hlavní období výskytu. Také se budeme zabývat tím, jaké preventivní kroky můžeme podniknout, abychom předešli jejímu výskytu. Sledujte s námi další informace a zajímavosti týkající se celulitidy.