Úvod

Vítáme Vás na stránce s našimi Zásadami ochrany soukromí, kde se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které shromažďujeme od našich klientů a návštěvníků webových stránek Masáže u Ludmily. Považujeme ochranu vašeho soukromí za velmi důležitou a zavazujeme se k transparentnímu a bezpečnému zpracování vašich osobních dat. Tento dokument je rozsáhlý a poskytuje podrobné informace o tom, jak a proč shromažďujeme vaše údaje, jak je používáme, kým a jak jsou sdíleny, jak dlouho je uchováváme a jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů.

Sběr a užití osobních údajů

Ve chvíli, kdy se rozhodnete využít služeb masážního salonu Masáže u Ludmily, může dojít k shromaždění určitých osobních údajů, jako jsou například vaše jméno, kontaktní informace, informace o poskytovaných službách a jiné data související s vaší návštěvou. Tyto údaje používáme pouze za účelem poskytnutí požadované služby, vedení účetnictví, komunikace s vámi a dodržení právních požadavků. Jsme si vědomi, že ochrana osobních údajů je důlečitá a zaručujeme, že všechny shromažděné informace zpracováváme v souladu s platnou legislativou a naše bezpečnostní opatření jsou neustále aktualizována tak, abychom zajistili jejich maximální ochranu.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte několik základních práv, které Vám zaručuje legislativa. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním datům, právo na opravu nebo vymazání údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud cítíte, že došlo k porušení vašich práv, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad. K uplatnění těchto práv, nebo v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů poskytnutých na této webové stránce.

Bezpečnost a ochrana údajů

Jste-li klientem nebo návštěvníkem našeho salónu, měli byste vědět, že zabezpečení vašich dat je pro nás prioritou. Aplikujeme řadu technických a organizačních opatření, aby byla vaše data chráněna před neoprávněným přístupem, zničením nebo jinými riziky. Pravidelně posuzujeme a aktualizujeme naše bezpečnostní strategie a postupy, abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň ochrany. Všechny informace jsou uchovávány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Kontaktní údaje

Provozovatel webu a správce osobních údajů je David Jirák, se sídlem na adrese Riegrova 37/32, 301 00 Plzeň 3, Česká republika. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected].