Úvod

Vítejte na stránkách Masáže u Ludmily. Tyto obchodní podmínky definují a upravují vztahy mezi provozovatelem těchto webových stránek, Davidem Jirákovým, se sídlem na adrese Riegrova 37/32, 301 00 Plzeň 3, Česká republika (dále jen 'provozovatel'), a zákazníky masážního salonu (dále jen 'klienti'). Klientům je poskytován široký spektrum masážních služeb, a tímto vytváříme právní rámec pro jejich poskytování. Je důležité, aby si každý klient přečetl tyto podmínky před využitím našich služeb. Přijetím těchto podmínek vyjadřuje klient souhlas s nimi a zavazuje se je dodržovat. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky aktualizovat nebo měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Služby

Salón Masáže u Ludmily poskytuje řadu masážních služeb včetně, ale nikoliv omezeně na klasické, sportovní, a relaxační masáže. Všechny služby jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky s příslušnými certifikacemi a dlouholetou praxí. Důraz je kladen na profesionalitu, individuální přístup a dodržování nejvyšších standardů hygieny. Salón si vyhrazuje právo na změnu nabídky služeb bez předchozího upozornění. Klienti mohou rezervovat služby přes internetové stránky, telefonicky nebo osobně v salónu. Při poskytování služeb se salón řídí obecně platnými právními předpisy a normami.

Rezervace a storno podmínky

Klient se zavazuje dodržet pravidla pro rezervaci času masáží. Pro všechny objednávané služby je nutné provést rezervaci předem buď osobně, telefonicky na číslo provozovatele, nebo přes internetové stránky. Klient má právo rezervaci zrušit nebo změnit nejpozději 24 hodin před plánovanou návštěvou bez jakýchkoli stornovacích poplatků. Pokud klient zruší rezervaci v kratším časovém horizontu, nebo nedorazí na rezervovaný čas, může mu být účtován storno poplatek dle aktuálního ceníku salónu.

Odpovědnost

Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním služeb salonu, pokud tyto škody nebyly způsobeny přímo chybou nebo nedbalostí provozovatele nebo jeho zaměstnanců. V případě, že nedochází ke zneužití služeb nebo nedodržení obchodních podmínek ze strany klienta, může provozovatel podniknout patřičné kroky až po vymáhání škod. Klient má povinnost informovat personál o všech zdravotních omezeních nebo specifických potřebách, které mohou ovlivnit průběh masáže nebo jiné poskytované služby.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro všechny klienty masážního salónu a jejich akceptací klienti potvrzují, že s nimi byli řádně seznámeni. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky upravovat nebo doplňovat. O jakýchkoli změnách bude klient informován prostřednictvím webových stránek nebo přímo v salonu. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se klient může obrátit na provozovatele pomocí e-mailové adresy [email protected]. Toto jsou konečné a kompletní obchodní podmínky pro Masáže u Ludmily.

Kontaktní informace:
David Jirák
Riegrova 37/32
301 00 Plzeň 3
Česká republika
E-mail: [email protected]