Úvod

Vítejte na stránce obchodních a využívacích podmínek webu Masáže u Ludmily. Tento dokument vymezuje právní rámec pro používání služeb a webových stránek provozovaných Davidem Jirákom, jehož adresa je Riegrova 37/32, 301 00 Plzeň 3, Česká republika, kontakt na email [email protected]. Cílem těchto podmínek je poskytnout vám, našim uživatelům, jasné a srozumitelné informace týkající se vašich práv a povinností při využívání našich služeb. Dále tyto podmíny upravují postupy objednávání služeb, zrušení rezervací, postup řešení reklamací a ochrany osobních údajů. Jedná se o závazný dokument, jehož potvrzení přijetí je nezbytné pro využívání našich služeb. Celý proces objednávání je jednoduchý a přehledný, zajišťujeme maximální dostupnost a kvalitu našich terapeutických služeb.

Obchodní podmínky

Masáže u Ludmily poskytují masážní a relaxační služby, které jsou dostupné přes uvedený webový portál. Objednávat služby je možné elektronicky pomocí webového formuláře, telefonicky, nebo přímo na adrese provozovny. Podrobný popis jednotlivých masáží a ceník je k dispozici na webových stránkách. Při rezervaci služby si klient volí termín a druh masáže, čímž vyplňuje svou objednávku. Platby za služby se realizují přes online platební systémy, bankovním převodem nebo hotově na místě. V případě nedostavení se na objednaný termín bez předchozího odvolání rezervace, má provozovna právo účtovat storno poplatek. Je důležité, aby klienti dodržovali obchodní podmínky pro zdárný průběh poskytovaných služeb.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje získané po dobu poskytování služeb jsou využívány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely realizace objednávek a marketingové komunikace, pokud k tomu klient udělil souhlas. Ochrana údajů zahrnuje fyzické, elektronické a procedurální opatření, která zajišťují bezpečnost vašich osobních informací. Požadavky na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, je možné uplatnit přes kontaktní email [email protected] nebo na uvedené adrese provozovatele.

Reklamační řád

Náš masážní salon dbá na nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. V případě, že není klient spokojen s poskytnutou službou, má právo podat reklamaci. Postup řešení reklamací je přehledně uveden na našich webových stránkách a klient je seznámen s tímto postupem před potvrzením své objednávky. Reklamace je možné uplatnit písemně nebo elektronicky na adresu provozovatele nebo kontaktní email. Reklamace budou vyřízeny v zákonných lhůtách s maximální možnou vstřícností a zákaznickou péčí. Veškeré reklamace jsou důkladně dokumentovány a analyzovány v rámci interního hodnocení kvality služeb. Z výsledků této analýzy poté plynou opatření pro zlepšení a udržení vysoké úrovně služeb.

Závěrečná ustanovení

Tyto Faktické obchodní podmínky mohou být kdykoli změněny či doplněny provozovatelem Masáže u Ludmily bez předchozího upozornění. O všech významných změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek nebo emailové komunikace. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy k dispozici na webových stránkách služby. Pokud některé z ustanovení obchodních podmínek není platné nebo se stane nevymahatelným, není tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne jejich zveřejnění na webových stránkách a jsou platné až do vydání nové verze obchodních podmínek nebo jejich úplného zrušení.