Ochrana osobních údajů a její principy

Vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali poskytnutím svých osobních údajů. Zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a zajišťovat, že osobní údaje jsou zpracovávány transparentním, bezpečným a zákonným způsobem. Tento dokument popisuje jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak s nimi nakládáme, jaké jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit. V naší společnosti má ochrana osobních údajů nejvyšší prioritu a všechna data jsou zpracovávána v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a využití osobních údajů

Při poskytování našich služeb, jako jsou masáže a terapie, shromažďujeme osobní údaje potřebné pro rezervaci termínu nebo pro konzultaci s terapeutem. To může zahrnovat vaše jméno, kontaktní informace, zdravotní historii a preferované služby. Tyto údaje používáme výhradně pro účely poskytování a zlepšování našich služeb, komunikaci s vámi, fakturační a účetní účely, či pro zasílání informací, které souvisí s vaší návštěvou u nás. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme tyto informace poskytovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo jsou zapotřebí pro realizaci poskytovaných služeb.

Bezpečnost osobních údajů

Zavazujeme se, že budeme vaše osobní údaje chránit před neoprávněným přístupem, nelegálním zpracováním, ztrátou nebo poškozením. Přijímáme veškerá přiměřená opatření, aby bylo zajištěno bezpečné zpracování těchto informací. Naše bezpečnostní postupy a politiky jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, aby odpovídaly nejnovějším standardům ochrany. Budeme také průběžně hodnotit jakoukoli potřebu vzdělávání a školení našich zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše práva a možnosti výběru

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, a to kdykoliv. Můžete požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo smazání, pokud jsou nepřesné nebo již neodpovídají účelům, pro které byly shromážděny. Máte možnost omezit zpracování svých osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Kromě toho, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to bez negativních důsledků na služby, které vám poskytujeme.

Kontaktní údaje

Pro jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se ochrany vašich osobních údajů se prosím obraťte na majitele webu Davida Jiráka na e-mail: [email protected] nebo na poštovní adresu: Riegrova 37/32, 301 00 Plzeň 3, Česká republika. Budeme se snažit reagovat na vaše dotazy co nejrychleji to bude možné a poskytnout vám veškerou požadovanou podporu.